Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

Har du i forbindelse med en renovation af eller tilbygning til dit hjem opdaget fejl og mangler? Så kontakt Sagførerne. Sagførerne er et dansk advokatfirma med speciale i jura om fast ejendom. De hjælper hvert år mange danskere over hele landet med små og store byggesager og kan også hjælpe dig med at få afsluttet din sag bedst muligt.

Udnyt din retshjælpsforsikring ved retslige tvister

En retshjælpsforsikring er din økonomiske sikring i tilfælde, hvor du som privatperson må søge retslig hjælp. Det kan eksempelvis være til byggesager, hvor der konstateres fejl og mangler.

Retshjælpsforsikringen dækker nemlig udgifter til blandt andet advokatbistand og til at føre sagen. Det gælder også udgifter til værktøjer som syn og skøn, der ofte bruges til at afgøre disse sager, hvis parterne ikke kan nå til enighed. Retshjælpsforsikringen dækker normalt også udgifter til at føre sagen ved domstolene.

Ofte er det et krav for at kunne få dækning via retshjælpsforsikringen, at du bruger en advokat til at føre sagen. Her er Sagførerne et oplagt valg. De fører jævnligt sager omfattet af retshjælpsforsikring og kender reglerne indgående. Hvis du har en sag, der måske er dækket af din forsikring, står de for at sende ansøgningen til dit forsikringsselskab og få styr på alle de nødvendige formalia. På den måde kan du få så billig rådgivning som muligt, uden du selv skal sætte dig ind i komplicerede regler og forsikringspolicer. Alt dette kan du læse meget mere om på www.sagfoererne.com, hvor Sagførerne har samlet en masse nyttig information om dette og andre relaterede emner.

Afslut din entreprisesag med syn og skøn

I tillæg til at undersøge hvorvidt din retshjælpsforsikring dækker, står Sagførerne også gerne for at arrangere syn og skøn. Syn og skøn er et værktøj, der ofte benyttes i byggesager for at få belyst de byggetekniske forhold. Det kan eksempelvis være for at fastslå, om arbejdet er lavet håndværksmæssigt korrekt, om der er brugt de rette materialer, og hvad det vil koste at udbedre en fejl.

Syn og skøn foretages af en uafhængig fagperson, som vurderer forholdene på baggrund af de spørgsmål, parterne stiller. Derfor står du også her stærkere i din sag, hvis du lader Sagførerne føre ordet. Hos dem får du nemlig altid en advokat, som er ekspert i byggesager.

Idet advokaterne hos Sagførerne er specialister i håndteringen af sager vedrørende fast ejendom og entrepriseforhold, er de den oplagte samarbejdspartner i sager som disse. Besøg derfor sagfoererne.com allerede i dag, og tag kontakt til det professionelle team, hvis du har brug for hjælp i en lignende sag.