Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

Danmark udvikler sig hele tiden, siden menneskets begyndelse har vi udviklet os fra at være et landbrugssamfund, til et industrisamfund, til nu at være et servicesamfund. Dette er et helt normalt udtryk for fremskridtet, da vi hele tiden for nye behov og nye muligheder. Hvis man udelukkende kigger på den private sektor, er det 7 ud af 10 danskere som arbejder med service. Men det er ikke alle servicejobs som opretholder deres plads på markedet. Der er nemlig færre of færre håndværkere på det danske marked, hvilket skaber travlhed blandt danske håndværkere.

For få unge uddanner sig som håndværkere

En af de logiske forklaringer på manglen af håndværkere er, at der er få unge som vælger håndværkeruddannelser. I dag tager langt de fleste unge enten på det almene gymnasium eller på handelsgymnasiet, hvorfra de enten vælger en universitetsuddannelse eller en professionsbachelor. Mange unge vælger disse uddannelser, da de føler at der er flere penge og mere prestige at hente, hvilket ofte ikke er tilfældet.

Efterspørgslen vokser

Imens at færre unge vælger håndværkeruddannelserne, så har der aldrig været større efterspørgsel end der er i dag. Danskerne kan mindre selv, og de skal derfor have de professionelle til at klare opgaven. Men når de unge ikke vælger håndværkerfagene, og de ældre håndværkere går på pension, så er ofte overflod af opgaver til de få håndværkere. I slutningen af år 2017 var der 28% af byggebranchen om havde oplevet at mangle arbejdskraft, hvilket er en stigning på 24% over ganske få år. På trods af mangel på arbejdskraft, vil man dog næsten altid kunne få hjælp alligevel, du kan fx finde tømrer i Køge her.

Håndværkerbranchen skal gøre attraktiv

For at få håndværkerbranchen på rette kurs igen, så er det vigtigt at tage fat i problemet ved roden. Unge skal på uddannelserne, og dette gøres kun ved at gøre dem mere attraktive. Dette gøres ved at skabe bedre uddannelsesløsninger, og ved at få de unge ud i virksomhederne, så de kan se hvad det er.