Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

Vismændene peger på fortsat vækst i dansk økonomi frem mod 2025. Det betyder, at presset på arbejdsmarkedet ikke forsvinder foreløbigt. Danske virksomheder rekrutterer derfor i stigende grad arbejdskraft fra udlandet, men med den stigende konkurrence om arbejdskraften i Europa vil det blive vanskeligere for danske virksomheder at tiltrække dygtige udenlandske medarbejdere.

Lær dine medarbejdere dansk på arbejdspladsen

Danske virksomheder har brug for at skrue på flere knapper for at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Èn måde er at tilbyde medarbejdere undervisning i dansk i forbindelse med deres arbejde – enten i arbejdstiden eller på arbejdspladsens adresse, så evt. transporttid formindskes. Sprogskolen IA Sprog har sammen med flere virksomheder haft succes med dette tiltag, og det gør sig faktisk gældende inden for alle brancher – lige fra højt uddannede IT folk til ufaglærte byggemedarbejdere ansat til at bygge metro i København.

Danskundervisning på alle niveauer

Uanset om medarbejderne skal lære dansk fra bunden eller have opkvalificeret det dansk de allerede kan, kan danskundervisningen skræddersyes til den enkeltes niveau og behov. Om undervisningen skal foregå i arbejdstiden eller lige efter fyraften, er helt op til den enkelte virksomhed. Begge dele kan gøre tilbuddet endnu mere attraktivt for medarbejderne, da de ikke skal bruge tid på at komme hen på et kursussted. Samtidig kan de danne relationer på tværs af medarbejderstaben i virksomheden, hvilket kan vise sig at være en fordel i dagligdagen, da man kan støtte hinanden i forberedelse til undervisningen eller i at bruge sproget i den daglige snak på arbejdspladsen.

Trivsel og sociale relationer styrkes

Det, at kunne tale sproget i det land, man bor i, gør mange ting meget lettere. De dansksproglige kompetencer er naturligvis den væsentligste faktor, men det styrker også den arbejdsmæssige trivsel, fordi medarbejderne via undervisningen får en indsigt i den danske arbejdskultur. For langt de fleste styrker de danske sprogfærdigheder også den følelsesmæssige tilknytning til Danmark, fordi man får lettere ved at knytte sociale relationer i eller uden for arbejdspladsen. Det kan i mage tilfælde være nok til, at udlændingene får lyst til at bosætte sig i Danmark og fortsat arbejde for danske virksomheder, der har hårdt brug for arbejdskraft.